unia

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pilotaż na pierwsze wdrożenie wynalazku 4 oś priorytetowa Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

 

 

Tytuł projektu: Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A.

 

 

Wartość projektu brutto: 11 640 246,99 PLN

Wartość dotacji: 4 740 470 PLN

ProgressArch